NATJEČAJ ZA IZBOR / IMENOVANJE ANDRAGOŠKOG/E VODITELJA/ICE OBRAZOVANJA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA LIBAR


  24.01.2023, 11:59       Učilište Libar

 

 

U Šibeniku, 24. siječnja 2023. godine

 

Na temelju Zakona o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22 (članak 38., članak 39., članak 40., članak 41. i članak 43.), Zakona o obrazovanju odraslih NN 144/21  (članak 7.) i Statuta Pučkog otvorenog učilišta Libar (članak 26. 27.i 28.), Upravno vijeće raspisuje: 

 

 NATJEČAJ

za izbor / imenovanje andragoškog/e voditelja/ice obrazovanja Pučkog otvorenog učilišta Libar  

 

 

 

 

ANDRAGOŠKI VODITELJ OBRAZOVANJA

 

Tražimo ambicioznu, analitičnu, kreativnu  i proaktivnu osobu na mjesto andragoškog voditelja učilišta. 

 

Opis posla:

Osmišljavanje, organizacija i provedba nastave i edukacija, usmjeravanje i upis polaznika u programe obrazovanja, organizacija godišnjeg programa rada, vođenje andragoške dokumentacije, istraživanje potreba za specifičnim programima prekvalifikacije i osposobljavanja te predlaganje za unaprijeđivanje postojećih i razvijanje novih programa, profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere polaznika.

Nudimo:

  • rad u poticajnom i dinamičnom okruženju 
  • timska potpora i ugodna radna atmosfera
  • kontinuirana edukacija i razvoj

 

Broj djelatnika: 1

 

Lokacija: Šibenik, Zadar ili Rijeka

 

Obvezni uvjeti:

 

    •    završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili cjelovita kvalifikacija završenog studijskog programa s područja andragogije

    •    najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u ustanovama  u sustavu odgoja i obrazovanja

    

 

  •     dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje i/ili andragoške kompetencije(nije obvezan uvjet)    

 

Andragoškog voditelja/cu obrazovanja se imenuje na razdoblje od 4 (četiri) godine

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

    •    životopis

    •    diploma

    •    domovnica

    •    dokaz o stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis HZMO)

    •    potvrdu o nekažnjavanju / uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak 

 

 

•  dokaz o dopunsko pedagoško-psihološkom obrazovanju i/ili andragoškim kompetencijama (nije obvezna dokumentacija)

 

 

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu:

 

Pučko otvoreno učilište Libar, Draga 2, 22000 Šibenik

„Natječaj za andragoškog/u voditelja/icu obrazovanja – ne otvaraj“.

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je 10 (deset) dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se ravnopravno prijavljuju osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 (četrdeset i pet)  dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

NEWSLETTER

Prijavite se naš newsletter i primajte obavijesti i ponude iz POU Libar!

APLIKACIJA ZA POLAZNIKE

PRIJAVOM U VAŠE KORISNIČKO SUČELJE ISKORISTITE DODATNE MOGUĆNOSTI VAŠEG OBRAZOVANJA U LIBRU!

USKORO! U izradi!

  KORISNIČKA PRIJAVA:

   ONLINE

  Hrvatska

  +385 022 201 166

 

  info@libar.net

  ZADAR

  Obala kneza Trpimira
       23000 Zadar

  +385 23 334 974

  +385 23 334 174

  info@libar.net

  SPLIT

  Kopilica 62
       21000 Split

  +385 21 382 246

 +385 21 485 730

  info@libar.net

  RIJEKA

  Osječka 50
       51000 Rijeka

  +385 51 343 512

 +385 51 684 436

  info@libar.net

  ŠIBENIK

  Draga 1
       22000 Šibenik

  +385 22 201 166

 +385 22 201 165

  info@libar.net


Koncept cjeloživotnog učenja zamisao je sustavnog učenja u svim životnim razdobljima i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno)

Copyright © 2023   •   POU Libar   •   Sva prava pridržana
Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja