NATJEČAJ ZA IZBOR / IMENOVANJE ANDRAGOŠKOG/E VODITELJA/ICE OBRAZOVANJA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA LIBAR


  24.05.2022, 08:35       Učilište Libar

 

 

U Šibeniku, 24.05.2022.

 

Na temelju Zakona o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 (članak 38., članak 39., članak 40., članak 41. i članak 43.), Zakona o obrazovanju odraslih NN 144/21  (članak 7.) i Statuta Pučkog otvorenog učilišta Libar (članak 26. 27.i 28.), Upravno vijeće raspisuje:

 

NATJEČAJ

za izbor / imenovanje andragoškog/e voditelja/ice obrazovanja Pučkog otvorenog učilišta Libar

 

Uvjeti:

 

  • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij ili cjelovita kvalifikacija završenog studijskog programa s područja andragogije
  • najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u ustanovama  u sustavu odgoja i obrazovanja
  • dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje i/ili andragoške kompetencije
  • andragoškog voditelja/cu obrazovanja se imenuje na razdoblje od 4 (četiri) godine

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

    •    životopis

    •    diploma

    •    domovnica

    •    dokaz o dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanju i/ili andragoškim kompetencijama

    •    dokaz o stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis HZMO)

    •    potvrdu o nekažnjavanju / uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak 

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom pošiljkom na adresu:

 

Pučko otvoreno učilište Libar, Draga 2, 22000 Šibenik

„Natječaj za andragoškog/u voditelja/icu obrazovanja – ne otvaraj“.

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se ravnopravno prijavljuju osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 (četrdeset i pet)  dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

                                                                                               Upravno vijeće POU Libar

 

NEWSLETTER

Prijavite se naš newsletter i primajte obavijesti i ponude iz POU Libar!

APLIKACIJA ZA POLAZNIKE

PRIJAVOM U VAŠE KORISNIČKO SUČELJE ISKORISTITE DODATNE MOGUĆNOSTI VAŠEG OBRAZOVANJA U LIBRU!

USKORO! U izradi!

  KORISNIČKA PRIJAVA:

   ONLINE

  Hrvatska

  +385 022 201 166

 

  info@libar.net

  ZADAR

  Obala kneza Trpimira
       23000 Zadar

  +385 23 334 974

  +385 23 334 174

  info@libar.net

  SPLIT

  Kopilica 62
       21000 Split

  +385 21 382 246

 +385 21 485 730

  info@libar.net

  RIJEKA

  Osječka 50
       51000 Rijeka

  +385 51 343 512

 +385 51 684 436

  info@libar.net

  ŠIBENIK

  Draga 1
       22000 Šibenik

  +385 22 201 166

 +385 22 201 165

  info@libar.net


Koncept cjeloživotnog učenja zamisao je sustavnog učenja u svim životnim razdobljima i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno)

Copyright © 2022   •   POU Libar   •   Sva prava pridržana
Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja