NATJEČAJ ZA IZBOR / IMENOVANJE STRUČNO/E-PEDAGOŠKOG/E VODITELJA/ICE OBRAZOVANJA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA LIBAr


  08.04.2019, 12:13       Uciliste Libar

 

NATJEČAJ ZA IZBOR / IMENOVANJE STRUČNO/E-PEDAGOŠKOG/E VODITELJA/ICE OBRAZOVANJA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA LIBAr

 

U Šibeniku, 08.04.2019.
 
Na temelju Zakona o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/05 (članak 38., članak 39., članaka 40., članak 41. i članak 43.) i Statuta Pučkog otvorenog učilišta Libar (članak 26. 27.i 28.), Upravno vijeće raspisuje:
 
NATJEČAJ
za izbor / imenovanje stručno/e-pedagoškog/e voditelja/ice obrazovanja Pučkog otvorenog učilišta Libar
 
Uvjeti:
  • VSS društvenog smjera, 5 (pet) godina radnog iskustva na poslovima koji su vezani s djelatnošću obrazovanja, kulture i ostalih djelatnosti Učilišta
  • Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje i/ili andragoške kompetencije
 
stručno/e-pedogoškog/e voditelja/ice obrazovanja se imenuje na razdoblje od 4 (četiri) godine.
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:
  • Životopis
  • Diploma
  • Domovnicu
  • dokaz o dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanju i/ili andragoškim kompetencijama
  • dokaz o stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis HZMO)
  • potvrdu o nekažnjavanju / uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak 
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici osobno (u tajništvu Škole) ili poslati preporučenom pošiljkom na adresu:
Pučko otvoreno učilište Libar, Draga 1, 22000 Šibenik
„Natječaj za stručno/e-pedogoškog/e voditelja/ice obrazovanja – ne otvaraj“.
 
Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
Na natječaj se ravnopravno prijavljuju osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od isteka roka za podnošenje prijave.
 
Upravno vijeće POU Libar

PREUZIMANJA:

NEWSLETTER

Prijavite se naš newsletter i primajte obavijesti i ponude iz POU Libar!

APLIKACIJA ZA POLAZNIKE

PRIJAVOM U VAŠE KORISNIČKO SUČELJE ISKORISTITE DODATNE MOGUĆNOSTI VAŠEG OBRAZOVANJA U LIBRU!

USKORO! U izradi!

  KORISNIČKA PRIJAVA:

 



  ONLINE

  Hrvatska

  +385 022 201 166

 

  info@libar.net

  ZADAR

  Obala kneza Trpimira
       23000 Zadar

  +385 23 334 974

  +385 23 334 174

  info@libar.net

  SPLIT

  Kopilica 62
       21000 Split

  +385 21 382 246

 +385 21 485 730

  info@libar.net

  RIJEKA

  Osječka 50
       51000 Rijeka

  +385 51 343 512

 +385 51 684 436

  info@libar.net

  ŠIBENIK

  Draga 1
       22000 Šibenik

  +385 22 201 166

 +385 22 201 165

  info@libar.net


Koncept cjeloživotnog učenja zamisao je sustavnog učenja u svim životnim razdobljima i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno)

Copyright © 2020   •   POU Libar   •   Sva prava pridržana
Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja