Natječaj za izbor/ imenovanje Voditelja obrazovanja


  26.09.2018, 08:00       POU Libar

 

 

U Šibeniku, 18.09.2018.

 

Na temelju Zakona o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/05 (članak 38., članak 39., članaka 40., članak 41. i članak 43.) i Statuta Pučkog otvorenog učilišta Libar (članak 30. 31.i 32.), Upravno vijeće raspisuje:

 

NATJEČAJ

za izbor / imenovanje stručno/e-pedogoškog/e voditelja/ice obrazovanja Pučkog otvorenog učilišta Libar

 

Uvjeti:

VSS društvenog smjera, 5 (pet) godina radnog iskustva na voditeljskim poslovima koji su vezani s djelatnošću obrazovanja, kulture i ostalih djelatnosti Učilišta
Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje i/ili andragoške kompetencije

 

stručno/e-pedogoškog/e voditelja/ice obrazovanja se imenuje na razdoblje od 4 (četiri) godine.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

Životopis
Diploma
Domovnicu
dokaz o dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanju i/ili andragoškim kompetencijama
dokaz o stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis HZMO)
potvrdu o nekažnjavanju / uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak 
plan I program rada Pučkog otovrenog učilišta “Libar” za mandatno razdoblje

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici osobno (u tajništvu Škole) ili poslati preporučenom pošiljkom na adresu:

Pučko otvoreno učilište Libar, Draga 1, 22000 Šibenik

 „Natječaj za voditelja/icu obrazovanja – ne otvaraj“.

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se ravnopravno prijavljuju osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

                                      Upravno vijeće POU Libar

PREUZIMANJA:

  NEWSLETTER

  Prijavite se naš newsletter i primajte obavijesti i ponude iz POU Libar!

  APLIKACIJA ZA POLAZNIKE

  PRIJAVOM U VAŠE KORISNIČKO SUČELJE ISKORISTITE DODATNE MOGUĆNOSTI VAŠEG OBRAZOVANJA U LIBRU!

  USKORO! U izradi!

    KORISNIČKA PRIJAVA:

       LIBAR ZAGREB

    Zaharova 5, 10000 Zagreb

    +385 01 389 9907

   +385 01 389 9970

    info@libar.net

    LIBAR ZADAR

    Obala kneza Trpimira
         23000 Zadar

    +385 23 334 974

    +385 23 334 174

    info@libar.net

    LIBAR SPLIT

    Kopilica 62
         21000 Split

    +385 21 382 246

   +385 21 485 730

    info@libar.net

    LIBAR RIJEKA

    Osječka 50
         51000 Rijeka

    +385 51 343 512

   +385 51 684 436

    info@libar.net

    LIBAR ŠIBENIK

    Draga 1
         22000 Šibenik

    +385 22 201 166

   +385 22 201 165

    info@libar.net


  Koncept cjeloživotnog učenja zamisao je sustavnog učenja u svim životnim razdobljima i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno)

  Copyright © 2019   •   POU Libar   •   Sva prava pridržana
  Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja