Ulaganje u znanje

 

Ulaganje u znanje

 
SPECIJALIST PRIPREME JELA ALTERNATIVNE KUHINJE
Usvojite osnovna znanja o alternativnim namirnicama, njihovoj primjeni i pripremi u različitim alternativnim prehranama (različite vrste vegetarijanstva, prehrani baziranoj na namirnicama biljnog porijekla, alergije i intolerancije na hranu, religijske restrikcije).
 
SPECIJALIST IZRADE SLASTICA ALTERNATIVNE KUHINJE
Steknite znanje o osnovama nutricionizma, zdrave prehrane, alternativnim načinima prehrane, alternativnim namirnicama za pripremu slastica i specifičnostima njihove pripreme.
 

Što ćete naučiti:

 • razlikovati različite alternativne načine prehrane i tipične namirnice
 • povezati konzumaciju određenih namirnica i utjecaj njene konzumacije na zdravlje
 • razlikovati i upotrijebiti specifično kuhinjsko i slastičarsko posuđe, alate i uređaje
 • pripremiti jednostavne alternativne slastice
 • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći
 • prepoznati organizaciju rada u kuhinji i primijeniti odgovarajuće tehnike rada u području pripreme jela
 • primjeniti pravila uljudnog i profesionalnog ponašanja u kontaktu s gostima i kolegama te usvojiti pravila timskog rada

Kako se prijaviti:

Ukoliko ispunjavate jedan od dolje navedenih uvjeta za pohađanje programa, prijavite se na besplatnu edukaciju financiranu sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda!

 • nezaposlena osoba mlađa od 25 godina
 • nezaposlena osoba starija od 54 godine
 • osoba sa invaliditetom

Vaše obrazovanje je vaša karta za tržište rada! Osigurajte svoje mjesto na tržištu rada inovativnim programima Pučkog otvorenog učilišta Libar financiranima sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Vaše obrazovanje ovog puta je besplatno!

 
Naziv projekta: Ulaganje u znanje
 
Cilj projekta: Projekt pod nazivom ''Ulaganje u znanje !'' provoditi će POU Libar u partnerstvu s Hotelom Borovnik, Udrugom ''Mladi u EU'' i Udrugom ''Sv. Bartolomej'' kroz 24 mjeseca na području Šibensko-kninske županije. Glavni cilj projekta je provesti program usavršavanja za 46 osoba sljedećih ciljanih skupina: mlade nezaposlene osobe do 25 godina, starije osobe od 54 godine i osobe s invaliditetom. Programima osposobljavanja ciljanim skupinama će se omogućiti veća konkurentnost na tržištu rada.
 
Nositelj projekta: Pučko otvoreno učilište Libar
 
Partneri na projektu: Hotel Borovnik, Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“, Udruga osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“
 
Područje provedbe projekta: Šibensko – kninska županija
 
Trajanje projekta: 24 mjeseca (23.04.2019. – 23.04.2021.)
 
Vrijednost projekta: 869.255,25 HRK
 
Sredstva Europske unije iz Europskog socijalnog fonda: 869.255,25 HRK
 
Aktivnosti projekta:
1. Odabir ciljane skupine i razvoj programa osposobljavanja
 • 3 predavanja ''Usvoji nova znanja'' (cilj: informiranje i poticanje ciljane skupine u uključenje projekta)
 • 3 fokus grupe ''I ti si bitan'' (cilj: analiza i izrada programa osposobljavanja s predstavnicima ciljanih skupina)
 • izrada 2 programa usavršavanja, tisak i distribucija promotivnih i edukacijskih materijala
2. Razvoj i provedba programa usavršavanja predavača i mentora u stručnim znanjima i pedagoškim vještinama
 • 2 sastanka sa predavačima i mentorima, edukacija za predavače (2 osobe) i mentore (2 osobe), osigurana stručna literatura za predavače i mentore
3. Provedba programa osposobljavanja prilagođenih ranjivim skupinama
 • 46 korisnika pohađat će programe osposobljavanja ''Specijalist pripreme jela alternativne kuhinje'' i ''Specijalist izrade slastica alternativne kuhinje'' usvajanje stručnih kompetencija, komunikacijskih i socijalnih vještina, osigurana radna odjeća, organizirana svečana dodjela potvrda o završenim programima usavršavanja.
V Promidžba i vidljivost
 • održana početna i završna, tiskani i distribuirani promotivni materijali o projektu
PM Upravljanje projektom i administracija
 • 12 partnerskih sastanka sa zapisnicima, izrada mjesečnih, kvartalnih i završnih izvješća, osigurano administrativno funkcioniranje radi vođenja projektne administracije.

 

14.7.2021. ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA ULAGANJE U ZNANJE

Održana je završna konferencija projekta ulaganje u znanje kroz čije trajanje su sudionici imali prilike naučiti više o značenju i važnosti alternativne prehrane. Glavni cilj projekta bio je stručno osposobiti polaznike ciljanih skupina kako bi im se omogućila konkurentnost na tržištu rada.
 

Rezultati projekta: Projekt pod nazivom "Ulaganje u znanje" provodio je POU Libar u partnerstvu s Hotelom Borovnik, Udugom "Mladi u EU" i Idrugom "Sv. Bartolomej" kroz 24 mjesecs na području Šibensko - kninske županije. Glavni cilj projekta bio je je provesti program usavršavanja za 46 osoba sljedećih ciljanih skupina: malde nezaposlene osobe do 25 godina, starije osobe od 54 godine i osobe s invaliditetom, od čega je ostvaren cilj 31 uključene osobe. Programima osposobljavanja ciljanim skupinama se omogućila veća konkurencija na tržištu rada.

 
Fotogaleriju završne konferencije projekta "Ulaganje u znanje" pogledajte ovdje.
 

Za više informacija o projektu javite se na sljedeće kontakte:

Pučko otvoreno učilište Libar
Draga 1, 22 000 Šibenik
022 201 166

NEWSLETTER

Prijavite se naš newsletter i primajte obavijesti i ponude iz POU Libar!

APLIKACIJA ZA POLAZNIKE

PRIJAVOM U VAŠE KORISNIČKO SUČELJE ISKORISTITE DODATNE MOGUĆNOSTI VAŠEG OBRAZOVANJA U LIBRU!

USKORO! U izradi!

  KORISNIČKA PRIJAVA:

   ONLINE

  Hrvatska

  +385 022 201 166

 

  info@libar.net

  ZADAR

  Obala kneza Trpimira
       23000 Zadar

  +385 23 334 974

  +385 23 334 174

  info@libar.net

  SPLIT

  Kopilica 62
       21000 Split

  +385 21 382 246

 +385 21 485 730

  info@libar.net

  RIJEKA

  Osječka 50
       51000 Rijeka

  +385 51 343 512

 +385 51 684 436

  info@libar.net

  ŠIBENIK

  Draga 2
       22000 Šibenik

  +385 22 201 166

 +385 22 201 165

  info@libar.net


Koncept cjeloživotnog učenja zamisao je sustavnog učenja u svim životnim razdobljima i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno)

Copyright © 2023   •   POU Libar   •   Sva prava pridržana
Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja