Ekonomija je iznimno sveobuhvatno područje ljudske djelatnosti sa brojnim fokusima i specijalizacijama, a primarno istražuje načine na koje društvo koristi resurse poput sirovina, ljudskog rada i kapitala kako bi ostvarilo svoje ciljeve. 

Ekonomisti predviđaju i proučavaju financijske, gospodarske i komercijalne trendove, analiziraju promjene i probleme u svom području rada i tome izvještavaju tijela državne uprave, industriju ili ulagače. Ekonomisti se mogu usmjeriti prema brojnim područjima rada poput financija (banke, krediti, investicije, poslovanje s tvrtkama), računovodstva (revizija u gospodarstvu, državnoj upravi, neprofitnim organizacijama itd.), marketingu (strategije, komunikacija, prodaja, distribucija), menadžment (ljudski resursi, rad u organizacijama ili na različitim projektima), poslovne informatike, trgovine i turizma. Uspješne ekonomiste odlikuje preciznost, sistematičnost, odgovornost, poznavanje matematike i rada na računalu, kao i smisao za komunikaciju, rad u timu i sklonost radu s ljudima. 
Mogućnosti zapošljavanja ekonomista su brojne – od državnih institucija, nevladinih organizacija, banki, osiguravajućih kuća, pa do otvaranja vlastitih poduzeća. 

Srednjoškolski program obrazovanja za zanimanje ekonomista polaznike suvremenim metodama i kvalitetnim nastavnim programom priprema za uspješan početak karijere u ekonomiji ili poduzetništvu. Ovaj je program osposobljavanja moguće upisati u cijelosti, ali i kao prekvalifikaciju (odnosno polaganje razlikovnih ispita), a sastoji se od općeobrazovnog i strukovnog dijela, dok se nastava izvodi u teorijskom i praktičnom obliku. 

Po završetku obrazovnog programa, polaznici dobivaju potvrdu o tome da su sposobni za samostalan, profesionalan i kvalitetan rad u obliku upisa stečenog zanimanja u e-radnu knjižicu.
 

OPIS:

Školovanjem za zanimanje Ekonomist/ica polaznici će se obrazovati za rad na svim administrativnim poslovima u gotovo svim odjelima poduzeća,  uključujući i računovodstveno-financijske poslovima, primijenjujući ekonomsku terminologiju i poduzetničke vještine u svakodnevnom radu. Povezat će temeljne pojmove i probleme gospodarske organizacije te provoditii poslovnu dokumentaciju i knjigovodstvene isprave organizacije. Planirati će, organizirati i provesti  kupoprodajne aktivnosti u organizaciji uz primjenu marketinga i  komunikacijsko-prezentacijskih vještina u poslovanju, izvrsno poznavajući rad na kompjuteru. Osobe s ovim zanimanjem mogu raditi u privatnim poduzećima, stručnim službama društvenih poduzeća, raznim uredima, organima uprave, te u svim javnim ustanovama.


ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • primijeniti ekonomsku terminologiju
 • interpretirati i povezati temeljne pojmove i probleme gospodarske organizacije
 • prepoznati potrebu praćenja trendova u poduzetništvu te klasificirati i predvidjeti čimbenike koji utječu na razvoj poduzetništva
 • primijeniti poduzetničke vještine u svakodnevnom radu 
 • provesti poslovnu dokumentaciju i knjigovodstvene isprave organizacije 
 • povezati računovodstvene pojmove i instrumente, voditi računovodstvo poslovnih organizacija i računovodstvo fizičkih osoba 
 • planirati, organizirati, provesti i upravljati kupoprodajnom aktivnošću u organizaciji 
 • primijeniti marketinšku koncepciju 
 • sudjelovati u komercijalnim bankovnim aktivnostima 
 • sudjelovati u prodajnim osiguravateljskim aktivnostima
 • primijeniti vještine suvremene računalne i uredske tehnologije u poslovnim procesima 
 • primijeniti standarde i pravila poslovnog komuniciranja u realizaciji posla 
 • primijeniti komunikacijsko-prezentacijske vještine u poslovanju.

 

PROGRAM:

Dopisno-konzultativna nastava:6 mjeseci do 2 godine

 

ODOBRENJE:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja (upis u e-radnu knjižicu)

 

UVJETI  ZA UPIS U PROGRAM:

 • završena osnovna škola
 • 15 godina života

 

UVJETI ZA UPIS U PROGRAM PREKVALIFIKACIJE:

 • završena srednja škola

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili.


CIJENA:

Prema razlikovnim ispitima


Pošaljite upit ili prijavu:

 

NEWSLETTER

Prijavite se naš newsletter i primajte obavijesti i ponude iz POU Libar!

APLIKACIJA ZA POLAZNIKE

PRIJAVOM U VAŠE KORISNIČKO SUČELJE ISKORISTITE DODATNE MOGUĆNOSTI VAŠEG OBRAZOVANJA U LIBRU!

USKORO! U izradi!

  KORISNIČKA PRIJAVA:

   ONLINE

  Hrvatska

  +385 022 201 166

 

  info@libar.net

  ZADAR

  Obala kneza Trpimira
       23000 Zadar

  +385 23 334 974

  +385 23 334 174

  info@libar.net

  SPLIT

  Kopilica 62
       21000 Split

  +385 21 382 246

 +385 21 485 730

  info@libar.net

  RIJEKA

  Osječka 50
       51000 Rijeka

  +385 51 343 512

 +385 51 684 436

  info@libar.net

  ŠIBENIK

  Draga 1
       22000 Šibenik

  +385 22 201 166

 +385 22 201 165

  info@libar.net


Koncept cjeloživotnog učenja zamisao je sustavnog učenja u svim životnim razdobljima i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno)

Copyright © 2020   •   POU Libar   •   Sva prava pridržana
Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja