Brodska elektroenergetika:  29.05.-13.06.2023.

Brodsko strojarstvo: 14.06.-23.06.2023.

Brodska automatika: 26.06.-07.07.2023.

 

 

Temeljem Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca Narodne novine br. 130/2013.,45/2014. i 124/2015 i 72/16.  provodimo  posebnu izobrazbu u svrhu stjecanja Svjedodžbe o osposobljenosti za časnika elektrotehnike  STCW III / 6( Electrotechnical officer,  ETO )  .

Izobrazba je namijenjena elektrotehničarima i/ili elektroničarima koji rade na brodu i koji u tijeku svog školovanja nisu odslušali i položili sadržaje prema STCW Konvenciji te naknadno moraju završiti Posebnu izobrazbu u trajanju sveukupno 190 sati.

Izdavanje svjedodžbe o osposobljenosti za časnika elektrotehnike (STCW III/6) u Republici Hrvatskoj je regulirano člankom 25. i 128. Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (NN 130/13 , 45/14 , 124/2015 i 72/2016.) 

Uvjet upisa u posebni program izobrazbe:

Završena minimalno srednja četverogodišnja  elektrotehnička škola i/ili završen preddiplomski sveučilišni studij elektrotehničkog smjera.

 

 

 

Sadržaj posebnog programa izobrazbe:

 

Brodska elektroenergetika – 80 sati

Brodska automatika – 60 sati

Brodsko strojarstvo – 50 sati

 

Nakon završenog programa Posebne izobrazbe polaznik stječe Uvjerenje o uspješno završenoj Posebnoj izobrazbi radi stjecanja svjedodžbe o osposobljenosti za časnika elektrotehnike koji je ujedno i uvjet za izlazak na ispit.

 

Uvjet za izlazak na ispit za Časnika Elektrotehnike ( Electro Technical Officer ):

 

 • Uvjerenje o uspješno završenoj Posebnoj izobrazbi radi stjecanja svjedodžbe o osposobljenosti za časnika elektrotehnike (STCW III/6)
 • Srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od najmanje 4 godine i/ili
 • Preddiplomski sveučilišni studij elektrotehničkog smjera
 • Ima najmanje 6 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika elektrotehnike ili brodskog električara
 • Udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima
 • Položeni programi izobrazbe (breveti):
 • D2 – Temeljna sigurnost na brodu
 • D12 – Upravljanje gašenjem požara
 • D17 – Osposobljenost za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice)
 • D19 – Medicinska prva pomoć
 • D47A –Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina
 • D48 – sprečavanje onečišćenja morskog okoliša
 • ETR – Brodski električar STCW III/7  ili Vježbenički dnevnik

 

Pursuant to the Rules on the professions and Certification of Seafarers NN no. 130 / 2013, 45 / 2014 and 124/2015 , 72/2016. Training Centre POU  Libar,  Croatia begins with  special training program for Electro Technical Officers STCW III / 6 (E.T.O.)

The training is designed for Electrician and / or electronics technician working on board a ship and who in the course of their education did not attend and is not certifed according STCW Convention and subsequent need to complete special training in duration of a total of 190 hours.

 

Requirement of enrollment into the special education program:

Completed of a minimum four-year Secondary school for Electrotecnics and / or

on Undergraduate university study program Electrotechnical direction.

 

 

The contents of the special education program:

 

Ships Power Engineering – 80 hours

Ships Automatics – 60 hours

Ships Mechanical Engineering – 50 hours

 

After completing the special education program the attendant gets a certificate of successful completion of the Specific training in order to acquire a certificate of qualification for an Electro Technical Officer which is also a requirement before taking the exam.

 

Requirements for taking the exam  for Electro Technical Officer:

 

A certificate of successfully completion special education training in order to acquire a certificate of qualification for an Electro Technical Officer (STCW III/6)

Completion of a minimum four-year Secondary school for Electrotecnics and / or

Undergraduate university study program Electrotechnical direction

At least 6 months of sea service as a trainee electrical engineering or marine electrician,

Is in compliance with the prescribed health conditions

Holds training certificates:

D2 (Basic safety on board),

D12 (Fire-fighting),

D17 (Proficiency in a lifeboat and rescue boats other than fast rescue boats)

D19 (Medical First Aid)

D47A (Leadership, crew management and improving teamwork on board – working level)

D48 (Prevention of pollution of the marine environment)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pošaljite upit ili prijavu:

 

PREGLED TERMINA:

PREUZIMANJA:

  NEWSLETTER

  Prijavite se naš newsletter i primajte obavijesti i ponude iz POU Libar!

  APLIKACIJA ZA POLAZNIKE

  PRIJAVOM U VAŠE KORISNIČKO SUČELJE ISKORISTITE DODATNE MOGUĆNOSTI VAŠEG OBRAZOVANJA U LIBRU!

  USKORO! U izradi!

    KORISNIČKA PRIJAVA:

       ONLINE

    Hrvatska

    +385 022 201 166

   

    info@libar.net

    ZADAR

    Obala kneza Trpimira
         23000 Zadar

    +385 23 334 974

    +385 23 334 174

    info@libar.net

    SPLIT

    Kopilica 62
         21000 Split

    +385 21 382 246

   +385 21 485 730

    info@libar.net

    RIJEKA

    Osječka 50
         51000 Rijeka

    +385 51 343 512

   +385 51 684 436

    info@libar.net

    ŠIBENIK

    Draga 2
         22000 Šibenik

    +385 22 201 166

   +385 22 201 165

    info@libar.net


  Koncept cjeloživotnog učenja zamisao je sustavnog učenja u svim životnim razdobljima i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno)

  Copyright © 2023   •   POU Libar   •   Sva prava pridržana
  Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja