Pomorski nautičar jedno je od temeljnih zanimanja u pomorstvu, a pomorski su nautičari potrebni na svim vrstama brodova. To zanimanje podrazumijeva navigaciju i manevriranje brodom u lukama, korištenje navigacijskih i komunikacijskih alata, ukrcaj i iskrcaj putnika na putničkim i tereta na teretnim brodovima, vođenje brodske administracije, koordiniranje posade, te brigu o zaštiti ljudi i materijalnih dobara na brodu. Također, pomorstvo je u stalnom napretku, stoga je potrebno biti u korak s najnovijom opremom i načinima rada. 
 
Ovaj program osposobljavanja spada pod programe srednjoškolskog obrazovanja, što znači da se može upisati u cijelosti ili kao program prekvalifikacije (polaganje razlikovnih ispita). Nastava se sastoji od općeobrazovnog i strukovnog dijela, koji podrazumijeva teorijsku nastavu i praktične vježbe. Vježbe se izvode na računalima i navigacijskim simulatorima.  
 
Po završetku obrazovanja stečeno se zvanje upisuje u e-radnu knjižicu. Polaznici su po položenom ispitu osposobljeni za samostalan, profesionalan i efikasan rad na poziciji pomorskog nautičara. Ovo zanimanje je i dalje jedno od najpopularnijih zanimanja srednje stručne spreme u Hrvatskoj, zbog duge i bogate pomorske tradicije, ali i velikih mogućnosti rada na domaćim i stranim plovilima
 
Zanimanje pomorca poznato je po dobrim primanjima, ali valja spomenuti i mogućnost višemjesečne plovidbe i izbivanja od kuće. Ipak, ukoliko svoju budućnost vidite na brodu, obrazovanje za nautičara u POU Libar pravi je korak jer nudi suvremenu i kvalitetnu naobrazbu.
 
 
OPIS:
 
Program školovanja, poslovi i radni zadaci pomorskog nautičara utvrđeni su odredbama međunarodnih konvencija o standardima za obrazovanje pomoraca. Težište stručnog obrazovanja i osposobljavanja je na savladavanju novih tehnika i uređaja za upravljanje brodom koje učenici usvajaju korištenjem računala i nautičkih simulatora.
 
U sklopu nastavnog plana i programa ovog smjera pomorske škole uključeni su i STCW tečajevi:
 • D2 - Temeljna sigurnost na brodu
 • D6B - Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja - RADNA RAZINA
 • D11 - GMDSS Radiooperater s općom ovlasti
 • D12 -  Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara
 • D19 - Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći
 
ZNANJE, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
 
 • planirati plovidbu 
 • voditi navigaciju
 • određivati poziciju broda
 • postupati u izvanrednim okolnostima u navigaciji
 • rukovati i upravljati navigacijskim uređajima i instrumentima
 • manevrirati brodom u svim uvjetima plovidbe
 • voditi meteorološku navigaciju uzimajući u obzir oceanografske uvjete
 • organizirati držanje straže na mostu
 • rukovati daljinskim kontrolama pogonskog stroja i strojnih uređaja
 • voditi brigu o teretu te planirati ukrcaj/iskrcaj tereta na siguran način
 • poduzeti odgovarajuće mjere u slučaju oštećenja teretnih prostora, poklopaca grotala i balansnih tankova 
 • upravljati prijevozom opasnih tereta
 • kontrolirati trim, stabilnost i naprezanja brodske konstrukcije
 • obavljati poslove održavanja broda
 • rukovati i održavati brodsku opremu
 • održavati i rukovati protupožarnim uređajima i sredstvima za spašavanje
 • voditi i kontrolirati brodske isprave i knjige
 • rukovati elektronskim i komunikacijskim uređajima na brodu
 • rukovati sredstvima za traganje i spašavanje
 • upravljati akcijama traganja i spašavanja
 • provoditi međunarodno pomorsko pravo i nacionalne propise
 • provoditi i nadzirati provođenje nacionalnih i međunarodnih zahtjeva i propisa o zaštiti morskog okoliša
 • održavati sigurnost brodske posade i putnika
 • izraditi plan kontrole za slučaj nužde i oštećenja broda
 • izraditi plan rukovanja i upravljanja u opasnim situacijama
 • rukovoditi i upravljati posadom broda
 • pružati medicinsku skrb na brodu
 
ODOBRENJE:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja (upis u e-radnu knjižicu)
Rješenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
 
 
UVJETI  ZA UPIS U PROGRAM:
 • završena osnovna škola
 • 15 godina života
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pomorskog nautičara 
 
UVJETI ZA UPIS U PROGRAM PREKVALIFIKACIJE:
 • završena srednja škola
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova Pomorskog/e nautičara/ke
 
CIJENA:
 
Prema razlikovnim ispitima

Pošaljite upit ili prijavu:

 

NEWSLETTER

Prijavite se naš newsletter i primajte obavijesti i ponude iz POU Libar!

APLIKACIJA ZA POLAZNIKE

PRIJAVOM U VAŠE KORISNIČKO SUČELJE ISKORISTITE DODATNE MOGUĆNOSTI VAŠEG OBRAZOVANJA U LIBRU!

USKORO! U izradi!

  KORISNIČKA PRIJAVA:

   ZADAR

  Obala kneza Trpimira
       23000 Zadar

  +385 23 334 974

  +385 23 334 174

  info@libar.net

  SPLIT

  Kopilica 62
       21000 Split

  +385 21 382 246

 +385 21 485 730

  info@libar.net

  RIJEKA

  Osječka 50
       51000 Rijeka

  +385 51 343 512

 +385 51 684 436

  info@libar.net

  ŠIBENIK

  Draga 1
       22000 Šibenik

  +385 22 201 166

 +385 22 201 165

  info@libar.net


Koncept cjeloživotnog učenja zamisao je sustavnog učenja u svim životnim razdobljima i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno)

Copyright © 2019   •   POU Libar   •   Sva prava pridržana
Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja