Svako veće poduzeće, tvrtka ili ustanova u svom ustroju sadrži i tajništvo, pisarnicu ili referadu, čiji djelatnici obavljaju određene administrativne poslove neophodne za transparentno poslovanje. Na čelu tih ureda najčešće stoji poslovni tajnik koji samostalno organizira, planira i provodi radne procese i tako osigurava nesmetan rad poslodavcu. 

Primaran fokus u radu poslovnog tajnika je organizacija rada i informacijskog sustava, a pojedini radni zadaci poslovnog tajnika obuhvaćaju vođenje poslovne korespodencije, nabavu, planiranje i raspoređivanje sredstava i opreme potrebne za rad, vođenje kadrovske evidencije, koordinaciju djelatnosti zaposlenih u administraciji, komunikaciju sa strankama i poslovnim partnerima, pripremanje poslovnih analiza, nadzor troškova i još mnogo toga. 

Uspješan bi poslovni tajnik trebao imati odlične vještine poslovnog komuniciranja, trebao bi izvrsno poznavati književni materinji i strane jezike, radno zakonodavstvo, računalne programe i opremu koja se koristi u radu, kao i osnove menadžmenta. Specifičnost koju posao traži od poslovnog tajnika je visok stupanj odgovornosti u radu i lojalnosti poslodavcu (čuvanje poslovnih tajni), kao i spremnost na konstantno usavršavanje stručnih znanja. 

Srednjoškolski program usavršavanja za zanimanje poslovnog tajnika na suvremen i kvalitetan način polaznike priprema za uspješan početak karijere. Ovaj je program osposobljavanja moguće upisati u cijelosti, ali i kao prekvalifikaciju (odnosno polaganje razlikovnih ispita), a sastoji se od općeobrazovnog i strukovnog dijela, dok se nastava izvodi u teorijskom i praktičnom obliku. 

Po završetku obrazovnog programa, polaznici dobivaju potvrdu o tome da su sposobni za samostalan, profesionalan i kvalitetan rad u obliku upisa stečenog zanimanja u e-radnu knjižicu.

 

OPIS:

Školovanjem za zanimanje poslovni tajnik/ca polaznici će se obrazovati za rad na svim administrativnim poslovima u gotovo svim odjelima poduzeća, osim u računovodstveno-financijskim poslovima, te poslovima uprave. 

U manjim poduzećima poslovni tajnik/ca je ključna osoba koja obavlja sve administrativne i tajničke poslove. Osobe s ovim zanimanjem mogu raditi u privatnim poduzećima, stručnim službamadruštvenih poduzeća, raznim uredima, organima uprave, te u svim javnim ustanovama.

 

 ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM  PROGRAMA:

  • posjeduje stručno teorijska i praktična znanja potrebna za obavljanje poslova u administarciji
  • posjeduje odgovarajuća znanja iz računalstva, važna za obavljanje dnevnih zadaća u administarciji
  • poznaje osnovna znanja o radu na siguran način
  • razlikovati i koristiti vrste alata i uređaja
  • posjeduje potrebna znanja i vještine za organizaciju poslova
  • posjeduje znanja vještine i tehnike za samostalan rad

 

PROGRAM:

Dopisno-konzultativna nastava: 6 mjeseci do 2 godine


ODOBRENJE:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (upis u e-radnu knjižicu)

 

UVJETI  ZA UPIS U PROGRAM:

  • završena osnovna škola
  • 15 godina života

 

UVJETI ZA UPIS U PROGRAM PREKVALIFIKACIJE:

  • završena srednja škola

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. 

 
CIJENA:

Prema razlikovnim ispitima


Pošaljite upit ili prijavu:

 

NEWSLETTER

Prijavite se naš newsletter i primajte obavijesti i ponude iz POU Libar!

APLIKACIJA ZA POLAZNIKE

PRIJAVOM U VAŠE KORISNIČKO SUČELJE ISKORISTITE DODATNE MOGUĆNOSTI VAŠEG OBRAZOVANJA U LIBRU!

USKORO! U izradi!

  KORISNIČKA PRIJAVA:

   ONLINE

  Hrvatska

  +385 022 201 166

 

  info@libar.net

  ZADAR

  Obala kneza Trpimira
       23000 Zadar

  +385 23 334 974

  +385 23 334 174

  info@libar.net

  SPLIT

  Kopilica 62
       21000 Split

  +385 21 382 246

 +385 21 485 730

  info@libar.net

  RIJEKA

  Osječka 50
       51000 Rijeka

  +385 51 343 512

 +385 51 684 436

  info@libar.net

  ŠIBENIK

  Draga 1
       22000 Šibenik

  +385 22 201 166

 +385 22 201 165

  info@libar.net


Koncept cjeloživotnog učenja zamisao je sustavnog učenja u svim životnim razdobljima i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno)

Copyright © 2020   •   POU Libar   •   Sva prava pridržana
Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja