OPIS:

Ribarsko – nautički tehničari se bave morskim ribarstvom kao oblikom gospodarstva. Njihovo područje interesa uključuje praćenje uzgoja, ulova i prerade ribe i drugih morskih organizama, te zaštitu i gospodarenje prirodnim bogatstvima mora.  Također, ribarsko – nautički tehničari tijekom svojeg obrazovanja razvijaju i ekološku svijest, kako bi se bioraznolikost i ljepota mora te morskih organizama očuvala usprkos gospodarskom iskorištavanju. Ovo zanimanje nudi mogućnosti zapošljavanja u ustanovama koje se bave istraživanjem mora, u pogonima za uzgoj, ulov, promet i preradu ribe, a ribarsko – nautički tehničari također mogu biti i kapetani ribarskih brodova. Osim toga, ribarsko – nautičkim tehničarima otvorene su i opcije daljnjeg školovanja, primjerice u nekim granama pomorstva, ili na studijima vezanim uz morsko ribarstvo i biologiju i ekologiju mora. Dakle, radi se o jako perspektivnom i produktivnom zanimanju, a ukoliko je i Vas zaintrigirala pomisao na bavljenje morskim ribarstvom, srednjoškolski program za ribarsko-nautičkog tehničara idealno je mjesto za početak. 

Ovaj je program osposobljavanja moguće upisati u cijelosti, ali i kao prekvalifikaciju (odnosno polaganje razlikovnih ispita), a sastoji se od općeobrazovnog i strukovnog dijela, dok se nastava izvodi u teorijskom i praktičnom obliku. Po završetku obrazovnog programa, polaznici dobivaju potvrdu o tome da su sposobni za samostalan, profesionalan i kvalitetan rad u obliku upisa stečenog zanimanja u e-radnu knjižicu.

 
ZNANJE, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
 
Stjecanje znanja, vještina i navika za kvalitetno i stručno obavljanje poslova u zanimanju ribarsko-nautički tehničar; ribolovu, uzgoju, preradbi i prometu morskih organizama i upravljanju brodom.
 
 • znati temeljna znanja iz područja alata i tehnike ribolova te poznavati ribarski brod i luke;
 • ovladati vještinama ribolova, preradbe i uzgoja;
 • razvijati ekološku svijest;
 • ovladati vještinama primjene hidroakustičnih instrumenata i interpretacije rezultata;
 • steći temeljna znanja o obnovljivim resursima mora;
 • znati tehnološke postupke preradbe morskih organizama i osnove mikrobiologije preradbe ribe;
 • ovladati osnovnim teorijskim i praktičnim znanjima iz područja uzgoja morskih organizama;
 • znati temeljna stručno-praktična znanja iz područja pomorstva i ribarstva;
 • osposobiti se za vođenje broda u obalnoj navigaciji;
 • znati primijeniti temeljna znanja iz navigacije;
 • znati temeljna praktična i teorijska znanja o sigurnosti i preživljavanju na moru u svim situacijama;
 • upoznati rad glavnih motora, parnih kotlova, pomoćnih strojeva i uređaja, elektrike i automatike;
 • ispunjavati samostalno postavljene zadatke i otkloniti moguće pogreške u radu strojnog kompleksa;
 • ispunjavati samostalno postavljene zadatke i otkloniti moguće probleme pri navigaciji;
 • osposobiti se za poduzetništvo;
 • upoznati se s ribolovnim i pomorskim pravom;
 • znati primijeniti pravila zaštite na radu i poštivati sigurnosne propise

 

ODOBRENJE:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja (upis u e-radnu knjižicu)
Rješenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
 
 
UVJETI  ZA UPIS U PROGRAM:
 • završena osnovna škola
 • 15 godina života
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u ovom zanimanju
 
UVJETI ZA UPIS U PROGRAM PREKVALIFIKACIJE:
 • završena srednja škola

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili.

 
CIJENA:
 
Prema razlikovnim ispitima

Pošaljite upit ili prijavu:

 

NEWSLETTER

Prijavite se naš newsletter i primajte obavijesti i ponude iz POU Libar!

APLIKACIJA ZA POLAZNIKE

PRIJAVOM U VAŠE KORISNIČKO SUČELJE ISKORISTITE DODATNE MOGUĆNOSTI VAŠEG OBRAZOVANJA U LIBRU!

USKORO! U izradi!

  KORISNIČKA PRIJAVA:

   ZADAR

  Obala kneza Trpimira
       23000 Zadar

  +385 23 334 974

  +385 23 334 174

  info@libar.net

  SPLIT

  Kopilica 62
       21000 Split

  +385 21 382 246

 +385 21 485 730

  info@libar.net

  RIJEKA

  Osječka 50
       51000 Rijeka

  +385 51 343 512

 +385 51 684 436

  info@libar.net

  ŠIBENIK

  Draga 1
       22000 Šibenik

  +385 22 201 166

 +385 22 201 165

  info@libar.net


Koncept cjeloživotnog učenja zamisao je sustavnog učenja u svim životnim razdobljima i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno)

Copyright © 2019   •   POU Libar   •   Sva prava pridržana
Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja