Posao tehničara za brodostrojarstvo podrazumijeva upravljanje, eksploataciju, popravljanje i održavanje glavnog brodskog porivnog stroja i pomoćnih strojeva. Tehničari za brodostrojarstvo nadziru i rad strojarnice, kontrolnog i upravljačkog centra, stanja goriva i drugih radnih sredstava tijekom plovidbe, planiraju i provode servisiranje i održavanje brodskih strojeva, te koriste interne komunikacijske sustave. 

 

Ovo zanimanje nudi brojne opcije zapošljavanja: na putničkim i teretnim brodovima, u lukama, marinama i lučkim kapetanijama,  kao i u servisima i pogonima za proizvodnju različite opreme i strojeva, a radna se mjesta nude u Hrvatskoj i u inozemstvu. 

 

S obzirom na to da je pomorstvo u konstantnom napretku, tehničari za brodostrojarstvo moraju biti adekvatno obrazovani i spremni na konstantnu edukaciju i stručno usavršavanje. S obzirom na to, upis u srednjoškolski program za tehničara za brodostrojarstvo predstavlja idealan prvi korak ka građenju uspješne pomorske karijere. 

 

Ovaj je program osposobljavanja moguće upisati u cijelosti, ali i kao prekvalifikaciju (odnosno polaganje razlikovnih ispita), a sastoji se od općeobrazovnog i strukovnog dijela, dok se nastava izvodi u teorijskom i praktičnom obliku. Po završetku obrazovnog programa, polaznici dobivaju potvrdu o tome da su sposobni za samostalan, profesionalan i kvalitetan rad u obliku upisa stečenog zanimanja u e-radnu knjižicu. 
 
Valja napomenuti kako se radi o fizički zahtjevnom poslu, ali i o perspektivnoj karijeri s velikim mogućnostima unosnog zapošljavanja i karijernog napretka. 
 
 
OPIS:
 
U sklopu nastavnog plana i programa ovog smjera pomorske škole uključeni su i STCW tečajevi:
 • D2 - Temeljna sigurnost na brodu
 • D12 -  Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara
 • D19 - Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći
 
ZNANJE, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
 • upravljati postupcima rada, nadzora, ocjenjivanja uspješnosti i održavanja sigurnosti porivnog stroja i pomoćnih strojeva 
 • držati sigurnu stražu u stroju 
 • rukovati radom i sustavima upravljanja glavnog i pomoćnih strojeva 
 • održavati sigurnost porivnog stroja 
 • održavati sigurnost pomoćnih strojeva 
 • upravljati sustavima goriva 
 • upravljati sustavima podmazivanja 
 • upravljati sustavima balasta i ostalim crpnim sustavima 
 • upravljati elektrotehničkim, elektroničkim i upravljačkim sustavima i opremom
 • koristiti ručni alat, alatne strojeve i mjerne uređaje za proizvodnju i popravak na brodu 
 • upravljati sigurnim i učinkovitim postupcima održavanja i popravaka brodskih strojnih uređaja i opreme
 • popravljati oštećenja strojeva na brodu 
 • koristiti sredstva osobne zaštite na brodu, zaštite okoliša i sprječavanja onečišćenja morskogokoliša
 • primijeniti temeljna načela trima, stabilnosti i naprezanja brodske konstrukcije s ciljem održavanja sposobnosti broda za plovidbu 
 • izraditi plan kontrole u slučajevima nužde i oštećenja broda 
 • primijeniti postupke protupožarne zaštite 
 • korištenje i održavanje protupožarnih uređaja i sredstava za spašavanje 
 • pružiti medicinsku prvu pomoć na brodu 
 • provoditi i nadzirati provođenje nacionalnih i međunarodnih zahtjeva i propisa o sigurnosti života na moru i zaštiti morskog okoliša 
 • koristiti vještine rukovođenja i upravljanja posadom broda 
 • osigurati zaštitu broda, posade, putnika i operativnost sustava u slučajevima nužde 
 • rukovati brodicom za spašavanje 
PROGRAM: 
 
Dopisno-konzultativna i redovna nastava
 

ODOBRENJE:

Ministarstvo znanosti I obrazovanja (upis u radnu knjižicu)
Rješenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
 
 
UVJETI  ZA UPIS U PROGRAM:
 • završena osnovna škola
 • 15 godina života
 • liječnička svjedodžba medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju tehničar/kaza brodostrojarstvo
 
 
UVJETI ZA UPIS U PROGRAM PREKVALIFIKACIJE:
 • završena srednja škola
 • liječnička svjedodžba medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju tehničar/ka za brodostrojarstvo
 
Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. 
 
 
CIJENA:
 
Prema razlikovnim ispitima

Pošaljite upit ili prijavu:

 

NEWSLETTER

Prijavite se naš newsletter i primajte obavijesti i ponude iz POU Libar!

APLIKACIJA ZA POLAZNIKE

PRIJAVOM U VAŠE KORISNIČKO SUČELJE ISKORISTITE DODATNE MOGUĆNOSTI VAŠEG OBRAZOVANJA U LIBRU!

USKORO! U izradi!

  KORISNIČKA PRIJAVA:

   ONLINE

  Hrvatska

  +385 022 201 166

 

  info@libar.net

  ZADAR

  Obala kneza Trpimira
       23000 Zadar

  +385 23 334 974

  +385 23 334 174

  info@libar.net

  SPLIT

  Kopilica 62
       21000 Split

  +385 21 382 246

 +385 21 485 730

  info@libar.net

  RIJEKA

  Osječka 50
       51000 Rijeka

  +385 51 343 512

 +385 51 684 436

  info@libar.net

  ŠIBENIK

  Draga 1
       22000 Šibenik

  +385 22 201 166

 +385 22 201 165

  info@libar.net


Koncept cjeloživotnog učenja zamisao je sustavnog učenja u svim životnim razdobljima i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno)

Copyright © 2021   •   POU Libar   •   Sva prava pridržana
Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja