Tema: Izmjena dokumentacije o nabavi, podugovanje, oslanjanje, tijek, pregled i ocjena ponuda, vrste i sadržaj odluka naručitelja, praksa DKOM-a

Predavači - treneri javne nabave: Branka Filipović, diol.oec., Robert Urek dipl.iur.

 

OPIS:

Programe usavršavanja u području javne nabave u obliku poludnevnih (4 nastavna sata), jednodnevnih (8 nastavnih sati) i dvodnevnih (16 nastavnih sati) programa u obliku predavanja i/ili radionica provode se u Rijeci, Zadru, Šibeniku i Splitu.

Sadržaj programa usavršavanja odnosi se na razne aspekte iz područja javne nabave koji su vezani uz Program izobrazbe iz Priloga 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017).

Tijekom trajanja programa redovitog usavršavanja vodi se evidencija prisutnosti polaznika. Svakom polazniku se nakon završenog redovnog usavršavanja izdaje potvrda o pohađanju programa.

 

TRAJANJE PROGRAMA: 1 dan

Termin: 04. srpnja 2022. od 08:30-16:00 sati

 

NASTAVNI PROGRAM:

08:30-09:00 sati

Registracija sudionika

09:00-10:30 sati

Podugovaranje, oslanjanje na sposobnost drugog subjekta

10:30-10:45 sati

Pauza

10:45-12:15 sati

Izmjene dokumentacije o nabavi

12:15-12:45 sati

Pauza

12:45-14:15 sati

Tijek postupka pregleda i ocjene ponuda

14:15-14:30 sati

Pauza

14:30-16:00 sati

Izrada zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

 

ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

  • usavršavanje znanja iz postupaka pripreme i provedbe postupaka javne nabave  

 

ODOBRENJE:

Pučko otvoreno učilište Libar nositelj je programa izobrazbe u području javne nabave po ovlaštenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja izdanog dana 24.01.2022., KLASA: UP/I-406-01/22-01/02; URBROJ: 517-08-04-02-03-22-2 sa rokom važenja do 24.01.2025. godine, te je u Registru nositelja programa upisan pod Evidencijskim brojem 93.

 

UVJETI ZA UPIS:

  • posjedovanje valjanog certifikata iz područja javne nabave    

 

ZA UPIS PRILOŽITI:

 

CIJENA PROGRAMA: 1.000,00 kn

Program webinara preuzmite OVDJE a detaljnije informacije o predavačima pročitajte OVDJE

 

Naknada za sudjelovanje u usavršavanju uplaćuje se unaprijed u korist računa POU Libar:

POU Libar, Draga 1, 22000 Šibenik

Žiro račun: HR4524020061100994226 Erste bank

Model HR00

Poziv na broj-OIB uplatitelja

Opis uplate- Usavršavanje-javna nabava

*Program izobrazbe i usavršavanja u javnoj nabavi oslobođeni su PDV-a prema čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.


Pošaljite upit ili prijavu:

 

NEWSLETTER

Prijavite se naš newsletter i primajte obavijesti i ponude iz POU Libar!

APLIKACIJA ZA POLAZNIKE

PRIJAVOM U VAŠE KORISNIČKO SUČELJE ISKORISTITE DODATNE MOGUĆNOSTI VAŠEG OBRAZOVANJA U LIBRU!

USKORO! U izradi!

  KORISNIČKA PRIJAVA:

   ONLINE

  Hrvatska

  +385 022 201 166

 

  info@libar.net

  ZADAR

  Obala kneza Trpimira
       23000 Zadar

  +385 23 334 974

  +385 23 334 174

  info@libar.net

  SPLIT

  Kopilica 62
       21000 Split

  +385 21 382 246

 +385 21 485 730

  info@libar.net

  RIJEKA

  Osječka 50
       51000 Rijeka

  +385 51 343 512

 +385 51 684 436

  info@libar.net

  ŠIBENIK

  Draga 1
       22000 Šibenik

  +385 22 201 166

 +385 22 201 165

  info@libar.net


Koncept cjeloživotnog učenja zamisao je sustavnog učenja u svim životnim razdobljima i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno)

Copyright © 2022   •   POU Libar   •   Sva prava pridržana
Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja